Bli medlem i ÖVF!
Nybliven medlem?

Fyll i ansökningsformulär
CopyRight MediaLive 2006-2014
Österskärs Villaägareförening u.p.a
Box 71
184 24 Åkersberga

Bankgiro: 5437-2172
Medlemsavgift 250:- / år

info@ovf.se
ÖVF - Österskärs Villaägareförening
search engine by freefind advanced

klart.se

Uppdaterad: 2016-02-03
Information om havsvattenstånd från SMHI

ÖVF - Österskärs Villaägareförening

Bryggplatser
Det är i nuläget över 90 sökande i kön för att få en bryggplats.
Räkna inte med att kunna få en plats direkt om du köper ny båt eller byter till en större!
Se vidare under Båtplatser!
Båtplatsinventering 2015!
Bryggplatsinventeringen är avslutad. Den har gett god ordning, många omflyttningar samt en del lediga platser att fördela i kön.
En handfull platsinnehavare har inte hörts av alls och ca 10 har inte redovisat sin båtförsäkring.
Båtplatsfakturor till de övriga har gått ut och skall betalas i början av året. 
                                          
Bryggplatser.  Ca 90 sökande står i kön för bryggplats. Efter vårens fördelningar bör kön minskat till ca 75.
Några som står i kön har stått där länge beroende på brist på särskilt stora platser men den genomsnittliga väntetiden är ca 2 - 2,5 år.
Betydligt kortare för de minsta båtarna.
De som står i kön för bryggplats uppmanas att aktualisera sitt behov nu och fortsättningsvis minst ett par gånger per säsong!
Blanketten "Kontakt vid Båtplatsfrågor" kan användas!
Bryggchefen

Mer sand till lekplatsen!
Nu har vi fyllt på med sand under gungor och klätterställningen på lekplatsen vid Solbrännan.
Motorikbanan (hinderbanan) har också fått nytt underlag utav bark för att göra det lite snyggare och mer praktiskt.
Lekparken är således redo inför nästa säsong
10 januari 2016 höll ÖVF sin julgransplundring
En mycket uppskattad tradition.
Läs mer och fler bilder!
Österskärs Handel - snart ett minne blott!
Rivningen har påbörjats
Årsmötet i
Österskärs Villaägareförening
äger rum
torsdag 28 april kl 1900
i Österskärsskolan