Bli medlem i ÖVF!
Nybliven medlem?

Fyll i ansökningsformulär
CopyRight MediaLive 2006-2014
Österskärs Villaägareförening u.p.a
Box 71
184 24 Åkersberga

Bankgiro: 5437-2172
Medlemsavgift 250:- / år

info@ovf.se
ÖVF - Österskärs Villaägareförening
search engine by freefind advanced

klart.se

Uppdaterad: 2015-10-06
Information om havsvattenstånd från SMHI

ÖVF - Österskärs Villaägareförening

Bryggplatser
Det är i nuläget över 90 sökande i kön för att få en bryggplats.
Räkna inte med att kunna få en plats direkt om du köper ny båt eller byter till en större!
Se vidare under Båtplatser!
Bänkar på Strandängen
Det finns ju som bekant ett 10-tal fasta bänkar längs Strandängen.
ÖVF har nu renoverat 3 st bänkar.
Det är ganska sällan som jag har fått så många positiva kommentarer av promenerande människor som idag, både gällande bänkarnas omhändertagande samt även om de ”Fimp-burkar” som vi satt ut lite på prov.
Denna gång är de dessutom fastkedjade så vi hoppas de får vara ifred och inte slängas i vassen som senast.

Styrelsen informerar
2015-09-20
Båtplatsinventering 2015!
ÖVF tillhandahåller nu ca 270 bryggplatser för våra medlemmar. Det är fortfarande lång kö till alla platser. Antalet platser ökar något i år och det kommer att ske en del omdisponeringar. Vi gör nu en uppdatering av bryggplatsförteckningen och inventering av samtliga bryggplatser. Alla bryggplatsinnehavare skall lämna in uppgifter om sin bryggplats och sin båt. Även båtförsäkringen, som ju är ett krav, skall redovisas. Blankett för detta finns  att ladda ner här! och  mailas också till alla bryggplatsinnehavare!

HÖST - Slyröjning i Österskär!
Söndag 8:e nov. 2015  1000-1400
samlas vi för att röja sly i våra grönområden och utefter våra vägar!