Bli medlem i ÖVF!
Nybliven medlem?

Fyll i ansökningsformulär
CopyRight MediaLive 2006-2016
Österskärs Villaägareförening u.p.a
Box 71
184 24 Åkersberga

Bankgiro: 5437-2172
Medlemsavgift 250:- / år

info@ovf.se
ÖVF - Österskärs Villaägareförening
search engine by freefind advanced

klart.se

Uppdaterad: 2016-06-26
Information om havsvattenstånd från SMHI

ÖVF - Österskärs Villaägareförening


Båtplatsinformation
                                          
Populationen ökar i Österskär då inflyttningen är stor. ÖVFs bryggplatskö växer också hela tiden. Kön är nu på väg mot 100 sökanden och väntetiderna blir allt längre. Längst för de stora båtarna och något kortare för de små. De som står i kön uppmanas att aktualisera sitt behov nu och fortsättningsvis minst ett par gånger per säsong. Blanketten "Kontakt vid båtplatsfrågor" kan användas
Bryggchefen

Lugnt årsmöte
Drygt 20 personer trotsade regnet
och deltog i årsmötet 28/4.
Finanserna är i ordning.
Styrelsen omvaldes
Midsommarfirandet på Strandängen
var som vanligt väldigt lyckat och vädret var ganska bra utan regn och alltför mycket värme!

Mycket folk samlades också, precis som vanligt, uppskattningsvis 500 – 600 personer.
Det var också väldigt många barn som deltog i alla lekar som anordnades.
Priserna till barnen, c:a 350-400 st, tog snabbt slut så en eller ett par lekar kunde inte genomföras men alla verkade nöjda ändå.