Bli medlem i ÖVF!
Nybliven medlem?

Fyll i ansökningsformulär
CopyRight MediaLive 2006-2014
Österskärs Villaägareförening u.p.a
Box 71
184 24 Åkersberga

Bankgiro: 5437-2172

info@ovf.se
ÖVF - Österskärs Villaägareförening
search engine by freefind advanced

klart.se

Uppdaterad: 2015-03-31
Information om havsvattenstånd från SMHI

ÖVF - Österskärs Villaägareförening

Nya Trafiklösningar infart Österskär!Bryggplatser
Det är i nuläget över 90 sökande i kön för att få en bryggplats.
Räkna inte med att kunna få en plats direkt om du köper ny båt eller byter till en större!
Se vidare under Båtplatser!
Årsstämma
tisdagen den 14:e april 2015
Klockan 19:00 i Österskärsskolans matsal.
Skriftlig kallelse är utskickad
Årsmöteshandlingar
Städdag
söndag 10:e maj 2015,
klockan 10 - 12