Bli medlem i ÖVF!
Nybliven medlem?

Fyll i ansökningsformulär
CopyRight MediaLive 2006-2014
Österskärs Villaägareförening u.p.a
Box 71
184 24 Åkersberga

Bankgiro: 5437-2172
Medlemsavgift 250:- / år

info@ovf.se
ÖVF - Österskärs Villaägareförening
search engine by freefind advanced

klart.se

Uppdaterad: 2016-04-30
Information om havsvattenstånd från SMHI

ÖVF - Österskärs Villaägareförening


Båtplatsinformation
                                          
Populationen ökar i Österskär då inflyttningen är stor. ÖVFs bryggplatskö växer också hela tiden. Kön är nu på väg mot 100 sökanden och väntetiderna blir allt längre. Längst för de stora båtarna och något kortare för de små. De som står i kön uppmanas att aktualisera sitt behov nu och fortsättningsvis minst ett par gånger per säsong. Blanketten "Kontakt vid båtplatsfrågor" kan användas
Bryggchefen

Lugnt årsmöte
Drygt 20 personer trotsade regnet
och deltog i årsmötet 28/4.
Finanserna är i ordning.
Styrelsen omvaldes
Alla boende i Österskär har fått ett brev från
Österskärs Villaägareförening.
Tanken med brevet vara att erbjuda de boende i Österskär att bli medlemmar i Österskärs Villaägareförening, vilket inte blev tydligt nog!
Den som inte önskar bli medlem kan naturligtvis bortse från brevet.
Brevet är inte en faktura men numret kan ändå användas för identifiering.
Årsstämman i ÖVF är den 28e april och inget annat.
Handlingar inför stämman kommer att finns på hemsidan www.ovf.se senast två veckor före mötet.
Styrelsen