Bli medlem i ÖVF!
Nybliven medlem?

Läs Mer
CopyRight MediaLive 2006-2014
Österskärs Villaägareförening u.p.a
Box 71
184 24 Åkersberga

Bankgiro: 5437-2172

info@ovf.se
ÖVF - Österskärs Villaägareförening
search engine by freefind advanced

klart.se

Uppdaterad: 2014-08-19
Information om havsvattenstånd från SMHI

ÖVF - Österskärs Villaägareförening

Städdagen 2014-05-04
ÖVF´s 10:e städdag har avverkats.

Protokoll från Årsstämman
19 mars 2014
Nya Trafiklösningar infart Österskär!



Motorikbanan vid Solbrännan är klar!


Midsommarafton på Strandängen!
Härlig stämning trots vädret!

Om Hundlatriner

Mera 2014-07-20


Information om ny fiberkanal.
Denna info berör främst boende på Hödervägen/Lindholmsvägen.
Företaget Eltel Networks kommer tisdag 19/8 -2014 att påbörja arbetet med att gräva ner en ny fiberkabel genom "Lindholmsparken".
Senare under hösten kommer Eltel att behöva reparera några kabelrör på Lindholmsvägen, så några grävarbeten kommer att bli nödvändiga även där.
Frågor besvaras efter bästa förmåga