Bli medlem i ÖVF!
Nybliven medlem?

Fyll i ansökningsformulär
CopyRight MediaLive 2006-2014
Österskärs Villaägareförening u.p.a
Box 71
184 24 Åkersberga

Bankgiro: 5437-2172
Medlemsavgift 250:- / år

info@ovf.se
ÖVF - Österskärs Villaägareförening
search engine by freefind advanced

klart.se

Uppdaterad: 2016-05-20
Information om havsvattenstånd från SMHI

ÖVF - Österskärs Villaägareförening


Båtplatsinformation
                                          
Populationen ökar i Österskär då inflyttningen är stor. ÖVFs bryggplatskö växer också hela tiden. Kön är nu på väg mot 100 sökanden och väntetiderna blir allt längre. Längst för de stora båtarna och något kortare för de små. De som står i kön uppmanas att aktualisera sitt behov nu och fortsättningsvis minst ett par gånger per säsong. Blanketten "Kontakt vid båtplatsfrågor" kan användas
Bryggchefen

Lugnt årsmöte
Drygt 20 personer trotsade regnet
och deltog i årsmötet 28/4.
Finanserna är i ordning.
Styrelsen omvaldes
Städdag 2016-05-15
Årets städdag, den 12:e i ordningen har nu genomförts.
i år hade vi inte riktigt vädrets makter med oss i blåsten och kylan. Däremot höll regnet sig frånvarande.
Ännu en gång kan vi konstatera att vårt Österskär är tämligen "skräpfritt" och definitivt idag efter vårt städande.
Ett stort tack till alla c:a 20 st frivilliga som ställde upp!
Efter lite midsommar och en förhoppningsvis skön sommar återkommer vi med höstens slyröjning.

Tom Rissel, Städgeneral 2016

Håll Österskär Rent
Hjälp oss med arrangemangen kring
Midsommarfirandet!
Skicka ett mail om du kan hjälpa till
info@ovf.se