Bli medlem i ÖVF!
Nybliven medlem?

Läs Mer
CopyRight MediaLive 2006-2013
Österskärs Villaägareförening u.p.a
Box 71
184 24 Åkersberga

Plusgiro: 746 50-3
Bankgiro: 5437-2172

info@ovf.se
ÖVF - Österskärs Villaägareförening
search engine by freefind advanced

klart.se

Uppdaterad: 2014-04-11
Information om havsvattenstånd från SMHI

ÖVF - Österskärs Villaägareförening

Aktuella Datum:

Söndag 4 maj - Städdag
Protokoll från Årsstämman
19 mars 2014