Bli medlem i ÖVF!
Nybliven medlem?

Fyll i ansökningsformulär
CopyRight MediaLive 2006-2014
Österskärs Villaägareförening u.p.a
Box 71
184 24 Åkersberga

Bankgiro: 5437-2172
Medlemsavgift 250:- / år

info@ovf.se
ÖVF - Österskärs Villaägareförening
search engine by freefind advanced

klart.se

Uppdaterad: 2015-11-26
Information om havsvattenstånd från SMHI

ÖVF - Österskärs Villaägareförening

Bryggplatser
Det är i nuläget över 90 sökande i kön för att få en bryggplats.
Räkna inte med att kunna få en plats direkt om du köper ny båt eller byter till en större!
Se vidare under Båtplatser!
Båtplatsinventering 2015!
ÖVF tillhandahåller nu ca 270 bryggplatser för våra medlemmar. Det är fortfarande lång kö till alla platser. Antalet platser ökar något i år och det kommer att ske en del omdisponeringar. Vi gör nu en uppdatering av bryggplatsförteckningen och inventering av samtliga bryggplatser. Alla bryggplatsinnehavare skall lämna in uppgifter om sin bryggplats och sin båt. Även båtförsäkringen, som ju är ett krav, skall redovisas. Blankett för detta finns  att ladda ner här! och  mailas också till alla bryggplatsinnehavare!

Inventeringen är i det närmaste färdig. Det har gett god ordning, en del omfördelningar och några platser att fördela i båtplatskön. Ännu fattas svar från drygt 10% av platsinnehavarna! 
Faktureringen för båtplatserna är försenad men går ut inom kort!

Slyröjningen i Österskär!
Söndag 8:e nov. 2015

Nu har även Strandvägs-teamet gjort sitt!
Ca 10 personer ställde upp i regn och blåst.
Stort tack till alla som jobbade och slet
Nu har Källvägen-teamet gjort sin plikt vid Källvägenbryggan.
Uppslutningen var bra 8 personer deltog, tyvärr kunde vi inte elda i blåsten.