Bli medlem i ÖVF!
Nybliven medlem?

Fyll i ansökningsformulär
CopyRight MediaLive 2006-2018
Österskärs Villaägareförening u.p.a
Box 71
184 24 Åkersberga

Bankgiro: 5437-2172
Medlemsavgift 250:- / år

info@ovf.se
ÖVF - Österskärs Villaägareförening
search engine by freefind advanced

klart.se

Uppdaterad: 2018-11-15
Information om havsvattenstånd från SMHI

Kön till ÖVFs bryggplatser

ÖVF Österskärs Villaägareförening förfogar över ca 275 bryggplatser vid olika
bryggor. De flesta platserna passar mindre båtar på ca  1,5-2,5 m bredd och mindre
djup.  Platser för segelbåtar med bredd strax över 3m och större djup finns.
Enstaka platser för båtar med bredd kring 4 m finns också. Det är jättelång kö
till alla platser och många får vänta länge på plats för sin båt. Några har
stått i kön över 5 år.

Kön växer hela tiden och flera ansökningar har funnits där länge utan uppdatering. Det har i oktober gått ut ett mail till alla i kön med begäran om uppdatering av önskemålen! Om Du står i kön och inte nåtts av detta mail bör Du uppdatera Din önskan snarast genom formuläret "Kontakt vid båtplatsfrågor". Ange båttyp/storlek eller om Du löst frågan på
annat sätt och avstår från kön. Under november kommer alla i kön att få en
faktura på köavgiften! Om Du inte längre är medlem i ÖVF tas Du
förstås bort från kön.
Styrelsen
Fel på vägbelysning i Österskär
skall anmälas till
One Nordic support
0771-304 390
(vardagar 07-14)

ÖVF har nu valt endast förnybar produktion av el till föreningen för bryggor och belysning.

Se intyg 2018

Trots vädret blev årets midsommarfirande på Strandängen välbesökt och väldigt uppskattat. Linda Rapp ledde dansen runt stången, och många ställde upp och lekte smågrodorna samt andra traditionella sånger och lekar.
Efter ringdansen var det dags för staffetter för barnen, både säcklöpning och "potatis i sked" tävlade man i. Firandet avslutadrs med dragkamp, som barnen vann trots att de vuxna som var motståndare kämpade hårt.