Midsommarfirandet på Strandängen 23 juni 2017

Strålande sol och mycket folk mellan 800 – 900 personer bedömde vi det till.
Linda Grimsrud hälsade alla välkomna till årets midsommarfirande i ÖVF´s regi.
Vår egen Bosse Parnevik höll ett mycket trevligt och fyndigt tal till oss.
Därefter tog dansen vid med Linda Rapp som sångledare, ackompanjerad av sin pappa på dragspel.
Det blev 4 ringar som dansade alla folk-kära danser med bravur.
Efter dansen blev det alla barnens lekar med säckhoppning, sked med potatisspring mm.
Som avslutning vidtog dragkamp mellan barn och vuxna i 2 omgångar och det visade sig att barnen var starkast bägge gångerna.
Vi vill framföra vårt varma tack till alla frivilliga som hjälpte styrelsen att genomföra denna mycket lyckade midsommarfirande 2017.
Dessutom konstaterade vi att 100-tals tog miljöhänsyn och cyklade till Strandängen!