Medlemmarnas insändare
ÖVF - Österskärs Villaägareförening
Hej Villaägareföreningen!

Jag vill tacka för en massa bra grejer som föreningen har fixat

*  hundlatriner mest över allt

*  bänkar och bord kring Lindholmsviken

*  rolig klätterställning

*  justering av befintliga bänkar längs strandpromenaden

Ett fantastiskt lyft för Österskär tycker en mycket nöjd medlem

Anne Annefelt
Riddarvägen 126