Styrelsen - Österskärs Villaägareförening

Tidigare Projekt  
Gröna Huset   
Detaljplaner för Österskär
Trafiksäkerhetsproblemen vid järnvägsövergången i Österskär
Ansvaret för väghållningen i Österskär
Avtal med kommunen avseende Solbrännan och Badholmen
Bevakning av de allmänna kommunikationerna till och från Österskär
ÖVF - Österskärs Villaägareförening
 • Ordförande               Lars Lind
 • Sekreterare              Frida Österdahl
 • Kassör                     Magnus Thorburn
 • Medlemsregister        Bo Bylund
 • Bryggansvarig           Bo Bylund
 • Styrelse medlemmar:
 •       Tom Rissel
 •       Christina Widar
 •       Johan Forsell
 •       Camilla Klint
 • Styrelsesuppleanter    
 •        Fredrik Söderberg
 •        Christian Grimsrud
Adresslista
Styrelsen
Österskärs Villaägareförening