Lugn årsstämma 2008-03-12.

Ca 35 röstberättigade medlemmar hade sökt sig till Österskärsskolans matsal för ordinarie årstämma i Österskärs Villaägareförening.
Kassörerna redogjorde för årsbokslut 2007 och budget för 2008.
Styrelsen fick ansvarsfrihet.

ÖVF - Österskärs Villaägareförening