ÖVF - Österskärs Villaägareförening

Efter genomgång av verksamhetsberättelsen inklusive de ekonomiska talen och revisionsrapporten beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2009.
Stämman beslutade också att följa det förslag till vinst/förlust disposition som styrelsen föreslog
När det gäller ny och omval till styrelsen beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag
Under punkten som handlade om mandat för styrelsen att teckna arrendeavtal med kommunen för mark till en gästbrygga bredvid ”Rödlögas” brygga uppstod en relativt livlig och lång diskussion. Exakta beslutsformuleringen avseende den punkten framgår av protokollet.
Efter årsstämman fick den projektgrupp som arbetar med ett förslag till nybyggnation av för tomten med Österskärs Handel chansen att visa och berätta om de planer som finns. Tyvärr fungerade inte tekniken så de kunde bara visa några skisser på papper, men det var ändå många som nu fick möjlighet att framföra synpunkter kring parkerings och trafiklösningen, husens tänkta höjd etc.
ÖVF’s årsstämma genomfördes som planerat i Österskärs skolans matsal torsdag 18:e mars.
42 röstberättigade medlemmar deltog i stämman.