ÖVF - Österskärs Villaägareförening

Kort sammanfattning av extrastämman i
Österskärs Villaägarförening 2010-05-31

Till styrelsens stora glädje var det relativt många medlemmar som deltog i stämman.

Vi registrerade 122 röstberättigade, men samlade på Restaurang Solbrännans terrass var troligen drygt 150 personer.

Sommarvädret under kvällen gjorde att det gick bra att genomför mötet.

Därefter gavs tillfälle till diskussion och frågor.
Både positiva och negativa sypunkter kring förslaget framfördes.

Efter avslutad diskussion genomfördes röstning med frågan ”får styrelsen stämmans mandat att teckna arrendeavtal med Österåkers Kommun, så att de kan bygga den föreslagna gästbryggan”.

Först genomfördes en muntlig röstning, men eftersom votering begärdes så gjordes röstningen om , denna gång med hjälp av de utdelade röstkorten.

Resultatet av voteringen blev 88 röster för JA, och 29 för NEJ.

Vi konstaterade därmed att styrelsen har stämmans godkännande för att teckna arrendeavtalet.
Styrelsen tackade för det förtroendet och extrastämman avslutades därmed. 

Protokollet från stämman kommer att läggas ut på hemsidan när det är klart och justerat.

Nu går processen vidare och nästa steg är att arrendeavtalet ska godkännas i kommunfullmäktige, exakt när det kan bli vet vi inte ännu.
Men vi återkommer naturligtvis med information kring det.

Styrelsen i ÖVF genom Lena Mark