ÖVF - Österskärs Villaägareförening
Uppdaterad: 2010-10-27
Gösutsättning  2014
(ÖVF bidrager)

Vi har Länsstyrelsens tillstånd att sätta ut 11 000 gösungar i samma innerskärgårdsområden som förra året.
Gösungeutsättningen kommer att ske under oktober månad. Leverantören Svensk Gös AB aviserar datum till oss med några dagar framförhållning.  Som 2013 räknar vi med att ta leverans av  ca 6000 Skeppsdals brygga, för distribution runt St Mossön, Isättravik och Flaxenvik. Därefter levereras av ca 5000 Sättra Ängsbryggan i Sätterfjärden  för distribution Sätterfjärden-Rödbosundet, utanför Österskär/Margetelund-Runös vatten i Svinningeviken och Tunaviken (runt Gästholmen (Näsudden)).
Som vid de fem senaste utsättningarna räknar vi med att få in en blänkare i tidningen Kanalen om utsättningen och er medverkan i att stötta Projekt Gösungeutsättning i S Roslagen.
Vi hoppas på ert fortsatta stöd på samma nivå som förra året. Vänligen avisera snarast om ni inte längre vill medverka i detta långtidsprojekt med stödutsättning av gösungar i våra skärgårdsvatten.
Mvh,
för ÖSFK
Per Schilling

Gösutsättning  2011
(ÖVF bidrager med 4000:- även 2011)

Gösungarna (6-8 cm långa, kläckta i maj och utsatta i oktober samma år) uppnår fångstbar storlek efter 4-5 år, ca 0,7 till 1,0 kg (tar på drag/wobbler etc och fastnar i nät med maskvidd 43-45 mm) och har då förhoppningsvis lyckats med lek minst en gång.ÖSFK slutade att sätta ut gös i Österskär/Margretelundsvattnen 1998. Vi återupptog utsättningen (2008 liten testutsättning på ca 600) 2009 med en plan (uppskattat av Länsstyrelsen) på utsättning av 10.000 varje år 2009, 2010 och 2011. En markant nedgång i gösfångst noterades efter stoppet 1998 under perioden 2003-tills dags dato.Vi har noterat vid några tillfällen (ovälkommen) bifångst av 15-20 cm gös vid nätfiske efter strömming (19 mm maska), som troligen är tillväxande utsatta gösungar.
För mer information om våra utsättningar och gösfiske se vår Fiskekalender för 2011, som finns i e-form på www.osfk.org.


Extra Gösutsättning 21/10, 2010

Vår leverantör av gösungar, Svensk Gös AB kotaktade oss om att dom hade gösungar för utplantering i överskott i år.
Efter beslut i styrelsen, tillstånd från Länsstyrelsen och bidrags OK från Flaxenvik och Österskär (Margretelund eventuellt senare)
kunde vi komma överens med Svensk Gös om ett kraftigt rabatterat pris och snabb leverans.

Torsdag 21/10 ef.m. tog Per S Och Harry H emot leveransen på 10 000 gösungar i god kondition vid Sätra Ängs bryggan och Lervik.

Utsättningen skedde sedan på de 10 områden fr. Svinninge till St. Mossön, som vi tidigare satt ut på.

Allt förlöpte väl!
Med denna utsättning har vi totalt satt ut 20 000 gösungar i år.

Per Schilling


Gösungeutsättning i skärgården

Österåkers Sportfiskeklubb (ÖSFK) genomförde under söndagen  26 september den årliga utsättningen av 10 000 gösungar i innerskärgården.
Ca 1 000 gösungar sattes ut på tio olika lokaler från Svinningeviken i söder till St. Mossön i norr.
Utsättningarna ingår i en 3-årsplan med tillstånd och ekonomiskt bidrag från Länsstyrelsen.
Under, i första hand, 2009 till 2011 sätts fisken ut på samma ställen och till samma antal.
Uppföljning sker och rapporteras till Länsstyrelsens fiskerikonsulent.
Fisken levereras i tankbil till brygga i Sätterfjärden och till Skeppsdal fvb i tank och tunnor på 2 mindre båtar.
Frivilliga från ÖSFK kör runt och pytsar ut gösungarna.
Svensk Gös AB föder upp fisken i dammar nära Eskilstuna.
Vid leveranstillfället är gösungarna 6-9 cm långa.
Efter 4-5 år beräknas fisken ha hunnit leka minst en gång och ha uppnått en vikt på ca 1 kg.
Den är då en mycket uppskattad sportfisk och även matfisk.
Gös från skärgården anses särskilt god med sin diet på strömming och skarpsill jfrt med sötvattensgös.
ÖSFK förvaltar i fiskefrågor kommunens skärgårdsvatten.
Genom avtal med Runö kursgård och med ekonomiskt bidrag från villa/vägföreningarna i Österskär, Margretelund och Flaxenvik sätts gösungar ut på deras vatten.
Svensk Gös AB levererar också ca 300 000 gösungar årligen till Himmersfjärden i Stockholms södra skärgård.
Där har ett mycket stort reningsverk sitt utsläpp.
Utsättningen ingår i ett stort forskningsprojekt som Stockholms Universitet bedriver.
Man tror att det är positivt med predatorer (gös) på sill och skarpsill som konsumerar stora mängder djurplankton.
Avsaknad av djurplankton,  som lever på växtplankton, medför att växtplankton ökar kraftigt och försämrar vattenkvaliteten.
Alltså tror man att vattenkvaliten förbättras genom utsättningen av gös i vattenområdet. Paralleler kan dras till vattnen utanför Österskär och Margretelund med Margretelunds reningsverk.
Skarven hade delvis flyttat från innerskärgården då utsättningen skedde.
Förutom enstaka så siktades en tät grupp på ca 50 st på liten kobbe öst Lerviks brygga.
Taxibåtsskepparen som vi mötte vid ilastningen av gösungar vid Skeppsdals brygga meddelade att stora mängder skarv nu fanns mer i mellan/ytterskärgården.
Utbredningen och ökningen av den skicklige fiskaren skarv är ett bekymmer för att hålla uppe en god stam av sportfisk i innerskärgården.
Detta har uppmärksammats av Länsstyrelsen och Fiskeriverket speciellt beträffande Stockholms södra skärgård.
Vi kan  konstatera en ganska stark ökning också i S. Roslagen.
Avskjutning av skarv kan tillåtas i vissa fall i samband med utsättning och fiske/odling av gös.
ÖSFK aviserar till kommunens viltvårdskonsulent Bosse Hallberg om utsättningar.
Bosse har kunnat följa under flera månader hur ca 8 skarvar varje morgon har fiskat i Sätterfjärden.
Medlemmar i ÖSFK kunde följa hur en skarv i Sätterfjärden lyckades, efter ca 15 minuters ansträngningar, svälja hel en gös på ca 1 kg (?!).
Fågeln kunde därefter inte flyga utan bara flaxa iväg på vattenytan.
För ÖSFK och vi som gjorde det Harry H., Tommy A. och Per S.

Per Schilling