ÖVF - Österskärs Villaägareförening
Årsmötet den 29 mars 2011   -   Protokoll    Bilaga
Österskärsvillaägareförenings föreningsstämma
hölls enligt programmet i Österskärsskolans matsal den 29:e mars.

Alla beslut togs i enligt med förslagen i det distribuerade materialet.
Under övriga frågor diskuterades det minskande antalet medlemmar och vad som kan göras åt det, ett förslag till förbättring av områdets lekplatser och alternativ,
vad som händer med projekt Lindholmsviken under året och motionen styrelsen lämnat till vägföreningen angående hundlatriner.

Efter mötet höll Sjöräddningen en mycket uppskattad presentation av sin verksamhet i Österskär.

Styrelsen består efter mötet av
Lena Mark, Björn Fischer, Tom Rissel, Christina Widar, Frida Österdahl, Göran Palm, Lars Lind, Lars Berg och Bo Nilsson.