ÖVF - Österskärs Villaägareförening
2007 i januari hade vi rekord på c:a 120 cm över medelvattenstånd
4 januari 2012 var vattenståndet 82 cm...

Kommunen i dialog med ÖVF har full beredskap om vattnet stiger till katastrofläge