ÖVF - Österskärs Villaägareförening
Årsmöte
Österskärsskolan
den 28 mars 2012

Årsmötet för ÖVF genomfördes 20120328, med endast 35 röstberättigade närvarande.
På samtliga punkter beslutades i enlighet med det förslag som fanns med i materialet inför årsmötet.
Detaljerat protokoll kommer att läggas ut på hemsidan när det är klart och justerat.

Innan årsmötet fick vi en trevlig presentation av Hembygdsföreningen kring ”Österskär genom tiderna”.