Bryggor

 

Villaägareföreningen har ca 275 bryggplatser av varierande storlek fördelat på 10 olika bryggor runt Österskär.

 

För varje brygga ansvarar en bryggfogde och för bryggfogdarna svarar bryggchefen Bo Bylund.

 

Bryggplats kan den tilldelas som är medlem i Österskärs villaägarförening och som dessutom inbetalt medlemsavgift för kalenderåret.

 

Populationen ökar i Österskär då inflyttningen är stor. ÖVFs bryggplatskö växer också hela tiden. Kön är nu på väg mot 100 sökanden och väntetiderna blir allt längre. Längst för de stora båtarna och något kortare för de små. De som står i kön uppmanas att aktualisera sitt behov nu och fortsättningsvis minst ett par gånger per säsong. Blanketten "Bryggkontakt" kan användas

Bryggchefen

 

 

Bryggor längs Strandvägen

De mindre bryggor som finns utmed Strandvägen är privata bryggor som har servitutsavtal med ÖVF .

Som en del i servitutsavtalet gäller att ÖVF’s medlemmar har rätt att använda bryggorna för promenad, fiske och bad men inte för att lägga till med båt.

Båttoatömning

Det är förbjudet att tömma toalettavfall i sjön!

ÖVF har många båtplatser och för de båtar som har toatank har vi slutit ett avtal med TBK om toatömningsstationen i Säterfjärden.

 

ÖVFs medlemmar får från och med nu tillgång till tömningsstationen.Stationen är låst med TBK-nyckel och de som redan har en sådan kan få den omkodad av TBK.

De som inte har sådan kan hämta  vid TBKs kansli mot en deposition på 500:-

Styrelsen