Bryggplatsregler

Brygga

Ansvarig

Telefon

Badholmens ponton

Peder Annerdal

070 661 1514

Badholmen nya brygga

Peder Annerdal

070 661 1514

Bryggvägen

Björn Fischer

08 540 61981

Båtvägen

Anders Sundqvist

070 714 8742

Källvägen

Pär Fredander

070-7984507

Järnvägsbryggan

Tommy Flodin

072 083 3859

Lindholmsviken inre

Tommy Flodin

072 083 3859

Lindholmsviken yttre

Magnus Bjelke 

072 5001247

Säterfjärden

Magnus Viberg

0708-611008

Södra Åsvägen

Bo Bylund

070 497 2883

Bryggplatsregler

Du som har bryggplats och vill behålla samma plats nästa säsong:

Invänta faktura som kommer efter årsskiftet.

Obs att fakturan även innehåller medlemsavgift för det kommande året.

 

Du som önskar bryggplats,vill byta plats, eller vill avsluta bryggplatsinnehav:

Använd Kontakt/Bryggplatsfrågor

 

 

  1. Det är stor efterfrågan på båtplatser, så låt inte en plats stå tom! Om du av någon anledning inte ämnar nyttja din plats under ett år, kan du ha den kvar nästa år om du anmäler detta till bryggchefen.
  2. Båt vid ÖVF:s båtplatser skall vara försäkrad. Kopia på försäkringsbrev skall lämnas på begäran.
  3. Några bryggor är utrustade med eluttag. Dessa har en begränsad kapacitet och är avsedda för tillfälliga arbeten, dammsugning, batteriladdning el likn. Den som behöver el för båtens drift sk elbåtar eller andra elfordon får EJ ansluta till ÖVFs elanläggningar.

  4. Genom "Båtsamverkan" försöker vi stävja inbrott och skadegörelse. Hjälp oss genom att vara vaksam och ta kontakt med bryggfogde eller bryggchef om du ser något misstänkt.
  5. Den som tilldelats plats bidrar till att bryggorna sköts genom att ställa upp när bryggfogden kallar för att något behöver göras på eller kring bryggan.
  6. Övriga frågor eller synpunkter ang båtplatser, är du välkommen med på formuläret Kontakt vid Båtplatsfrågor

 

 

 

Bryggansvariga

 

 

Avgifter


Avgift

Grundavgift

250 .-

Plats utan Y-bom

Båtbredd i meter x 250 :-

Plats mellan Y-bom

Båtbredd i meter x 250 :-

Y-bom

300:-

Boj/akterförtöjning

300:-

El på bryggan

200:-

El och vatten

300:-

Deplacement 3-5 ton

500:-

Deplacement 5-7 ton

800:-