Årsmöte

Österskärs villaägareförening U.P.A.Årsmöte 2020

Med hänsyn taget till den pågående Corona pandemin

har vi valt att senarelägga årsmötet 2020. .

kommer att hållas 2020-06-04 19:00

Plats:Allängen


Årsmöteshandlingar


Årsmöte 2019


Årsmöteshandlingar