Årsmöte

Årsmöte 2022-06-02 19:00

 Folkets Hus, lokal Trälhavet

Årsmöteshandlingar


Årsmöte 2021

kommer att hållas 2021-06-22 19:00


Med hänsyn taget till den pågående Corona pandemin


Plats:Allängen


ÅrsmöteshandlingarÅrsmöte 2020

Med hänsyn taget till den pågående Corona pandemin

har vi valt att senarelägga årsmötet 2020. .

kommer att hållas 2020-06-04 19:00

Plats:Allängen


Årsmöteshandlingar


Årsmötesprotokoll