Belysning Strandstigen
Strandbelysning
Strandbelysning
Så här blev det
Provbelysning
Provbelysning
Provbelysning

Belysning Strandpromenaden


Nu börjar arbetet med att byta ut de nuvarande belysningsstolparna utmed Strandpromenaden till låga belysningspollare som belyser stigen och inte bländar utsikten.

Arbetet innebär att det grävs ett smalt dike bredvid promenadstigen för dragning av elledningen. Belysningspollarna kommer sedan placeras med 8 meters mellanrum.


Vi får bara sätta upp belysningen på den del av promenadstigen där ÖVF äger marken.

 

Arbetet börjar  2020-11-23 och kommer pågå under c:a 3 veckor.

Några dygn under den tiden kommer promenadstigen vara helt obelyst.

Vi ber om ursäkt för detta samt för den olägenhet som själva grävningen innebär.

 

Med vänliga hälsningar från styrelsen i Österskärs Villaägareförening