Styrelse

 

Styrelsen 2020-21

                                

Inom ÖVF’s styrelse har vi beslutat om separata ansvarsområden för en del omfattande arbetsuppgifter och uppdrag.

Namn/Adress

Ansvar

Lena Mark

Strandvägen 46

184 51 Österskär

mark.lena@yahoo.se

0725 515400

Ordförande

Frida Österdahl

Bryggvägen 6

184 51 Österskär

frida.osterdahl@outlook.com

08 644 60 68

070 362 77 27

Sekreterare

Julgransplundring

Lekplatser

Björn Fischer

Kvarnåsvägen 1B

18451 Österskär

bjorn.fischer@outlook.com

070-3965318

Kassör

Postansvarig

Medlemsregister 

Bo Bylund

Norra Åsvägen 54

184 52 Österskär

bo.bylund95@gmail.com

070 497 28 83                            

Bryggansvarig

Tom Rissel

Österskärsvägen 72

184 51 Österskär                   

tom.rissel@outlook.com

08 540 202 48

070 545 94 17

Städdag

Hundlatrin

Historia

Nostalgi

Christina Widar

Sleipnervägen 10

184 52 Österskär

christinawidar@hotmail.com

070 671 16 17

08 756 27 00

Magnus Bjelke

Heimdalsvägen 17

18451 Österskär

Magnus.bjelke@gmail.com

Tel 072 5001247


Fredrik Söderberg

Strandvägen 24

184 51 Österskär

bojen24@gmail.com

070 616 54 53

Christian Grimsrud

Angantyrvägen 1

18451 Österskär

grimsruds@outlook.com

073 274 29 28

Midsommarfest

Jens Åkerlund

Österskärsvägen 33

184 51 Österskär

jens.akerlund@ingofuel.com

Suppleant

Kent Clasén webmaster@ovf.se

070 2663304