Inom ÖVF’s styrelse har vi beslutat om separata ansvarsområden för en del omfattande arbetsuppgifter och uppdrag.

Uppdatering av hemsidan: Varje medlem har ansvar för att löpande se till att informationen på hemsidan är aktuell. Ansvarsfördelningen för info till hemsidan finns inom styrelsen specificerat enligt detaljerad förteckning.
ÖVF - Österskärs Villaägareförening
Arbetsfördelningen för olika områden:

Ordförande: Lena Mark

Sekreterare: Frida Österdahl

Kassör och postansvarig: Magnus Thorburn

Städdag: Tom Rissel

Midsommarfirande: Magnus Thorburn

Julgransplundring: Frida Österdahl

Grönområden: Tom Rissel, Fredrik Söderberg

Lindholmsviken: Christina Widar

Lekplatser: Christina Widar & Frida Österdahl

Marknadsföring & nya medlemmar: Frida Österdahl

Bryggor & medlemsregister: Bo Bylund

Hoistorie- och nostalgiansvarig: Tom Rissel

Hemsidan:           Leif Svensson