Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Österskärs Villaägareföreening
hållen den 9 februari 2006 i Folkets Hus (Bergasalen) Åkersberga

Årsmötesprotokoll
Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Österskärs Villaägareföreening
hållen den 21 februari 2007 i Folkets Hus (Bergasalen) Åkersberga

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Österskärs Villaägareförening
hållen den 12 mars 2008 i Österskärsskolan

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Österskärs Villaägareförening
hållen den 25 mars 2009 i Österskärsskolan

ÖVF - Österskärs Villaägareförening
Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Österskärs Villaägareförening
hållen den 18 mars 2010 i Österskärsskolan

Protokoll från extra föreningsstämma i Österskärs Villaägareförening
hållen den 31 maj 2010 i Österskärsskolan

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Österskärs Villaägareförening
hållen den 29 mars 2011 i Österskärsskolan           Bilaga

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Österskärs Villaägareförening
hållen den 28 mars 2012 i Österskärsskolan        
Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Österskärs Villaägareförening
hållen den 21 mars 2013 i Österskärsskolan        
Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Österskärs Villaägareförening
hållen den 19 mars 2014 i Österskärsskolan        
Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Österskärs Villaägareförening
hållen den 14 april 2015 i Österskärsskolan        
Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Österskärs Villaägareförening
hållen den 28 april 2016 i Österskärsskolan        
Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Österskärs Villaägareförening
hållen den 4 maj 207 i Österskärsskolan