Allmänna badplatser i Österskär är
  • Österskärs Havsbad
  • Badholmen.

Österskärs Villaägarförening har tecknat avtal med kommunen om skötsel av badplatserna.

“Kommunen fattade våren 2012 beslut om att öka investeringsbudgeten med 2,5 mkr för att iordningsställa badplatserna i kommunen däribland Österskärs havsbad.

Badplatser
ÖVF - Österskärs Villaägareförening