Information om Österskärs Villaägareförenings bryggverksamhet

Villaägareföreningen har ca 235 båtplatser av varierande storlek fördelat på 10 olika bryggor runt Österskär.

För varje brygga ansvarar en bryggfogde och för bryggfogdarna svarar bryggchefen Bo Bylund.

Båtplats kan den tilldelas som är medlem i Österskärs villaägarförening och som dessutom inbetalt medlemsavgift för kalenderåret.

De mindre bryggor som finns utmed Strandvägen är privata bryggor som har servitutsavtal med ÖVF .
Som en del i servitutsavtalet gäller att ÖVF’s medlemmar har rätt att använda bryggorna för promenad, fiske och bad men inte för att lägga till med båt vid
Karta över bryggor

Båtplatsregler.
Läses innan ny anmälan görs
ÖVF - Österskärs Villaägareförening
Information om bryggorna längs Strandvägen!
Båtplatsinformation!

Populationen ökar i Österskär då inflyttningen är stor. ÖVFs bryggplatskö växer också hela tiden. Kön är nu på väg mot 100 sökanden och väntetiderna blir allt längre. Längst för de stora båtarna och något kortare för de små. De som står i kön uppmanas att aktualisera sitt behov nu och fortsättningsvis minst ett par gånger per säsong. Blanketten "Kontakt vid båtplatsfrågor" kan användas
Bryggchefen