ÖVF - Österskärs Villaägareförening
Du som har båtplats inom ÖVF och vill behålla samma plats nästa säsong:
  • Invänta faktura som kommer efter årsskiftet. Obs att fakturan även innehåller medlemsavgift för det kommande året.

Du som önskar båtplats inom ÖVF, eller som vill byta plats oinom ÖVF, eller som vill avsluta ditt båtplatsinnehav:  1. Det är stor efterfrågan på båtplatser, så låt inte en plats stå tom! Om du av någon anledning inte ämnar nyttja din plats under ett år, kan du ha den kvar nästa år om du anmäler detta till bryggchefen.
  2. Båt vid ÖVF:s båtplatser skall vara försäkrad. Kopia på försäkringsbrev skall lämnas på begäran.
  3. Genom "Båtsamverkan" försöker vi stävja inbrott och skadegörelse. Hjälp oss genom att vara vaksam och ta kontakt med bryggfogde eller bryggchef om du ser något misstänkt.
  4. Den som tilldelats plats bidrar till att bryggorna sköts genom att ställa upp när bryggfogden kallar för att något behöver göras på eller kring bryggan.
  5. Övriga frågor eller synpunkter ang båtplatser, är du välkommen med på formuläret Kontakt vid Båtplatsfrågor