Fritid

Nya fotbollsmål

 ÖVF har nu satt upp nya fina nät på fotbollsmålen på Strandängen

Det finns många fritidsaktiviteter i Österskär.

En del svarar föreningen för och en del kommunen.


2022
Några föräldrar har tagit initiativ till och genomför arbetet

med att spola skridskois vid Österskärs skolan.

ÖVF sponsrar skrudskoisen genom att betala för materialet till sargen mm.