Badplatser

Österskärs villaägareförening U.P.A.


Badplatser

 

Österskärs Villaägarförening har tecknat avtal med kommunen om skötsel av badplatserna.“Kommunen fattade våren 2012 beslut om att öka investeringsbudgeten med 2,5 mkr för att iordningsställa badplatserna i kommunen däribland Österskärs havsbad.

 

Solbrännan är den största med fina bad ut mot Trälhavet.

Restaurang med toalett finns att tillgå.

 


Badholmen ligger i Säterfjärden i en lugnare miljö

Många tar sig ett dopp från andra ställen.