Bad

Badplatser

 

Österskärs Villaägarförening har tecknat avtal med kommunen om skötsel av badplatserna.“Kommunen fattade våren 2012 beslut om att öka investeringsbudgeten med 2,5 mkr för att iordningsställa badplatserna i kommunen däribland Österskärs havsbad.

 

Solbrännan är den största med fina bad ut mot Trälhavet.

Restaurang med toalett finns att tillgå.

 


Badholmen ligger i Säterfjärden i en lugnare miljö

Många tar sig ett dopp från andra ställen.