Lek

Klätterställningen uppfördes av Övf och kommunen. Den invigdes 2011.


Vi tackar nedanstående sponsorer.

Stig Landström har som enda privatperson donerat pengar till klätterställningen och får naturligtvis också ett stort tack.

Serveringen Trädgårdshörnan

 

Lekplatserna

ÖVF får många frågor om varför lekparken vid Lindholmviken har tagits bort.

Vi vill därför förtydliga att det är kommunens mark och det är de som tagit bort klätterställning och gungorna där.

 

ÖVF har föreslagit för kommunen att föreningen ska finansiera nya gungor vilket kommunen har avböjt.

 

Den stora lekplatsen vid Strandängen vid Solbrännan har gungor, klätterställning mm. En motorikbana och fotbollsmål finns där också.

 

Pick-nick bord och en sittbänk finns att vila sig vid.