Promenad

Promenadstråk

Nygammal promenad i Österskär

Högklintstigen i Österskär är ett gammalt promenadstråk som inte så många känner till.

Denna stig, som i höstas slyröjdes, utgår ifrån Allängen vid ÖVF´s pumphus vänstra sida och går mellan många fastigheter i området och avslutas vid Idrottsbacken och är väl värd att promenera på och det är sällan ”avståndsproblem” som ju är aktuellt i dagarna.

Allängsstugan1
Allängsstugan