Varningar2022-02-20 VÄDERVARNING FRÅN SMHI


Prognos för Stockholm för måndag 2022-02-21. 

Snöfall och vattenståndet 110 cm över normalt! 

Vilket är en väldigt ovanlig prognos vad avser vattenståndet.

Det innebär att flera låglänta områden i kommunen riskerar att översvämmas.

För att minska risken för översvämnings skador på fastigheter

anlägger Österåkers kommuns entreprenör PEAB under söndagen en skyddsvall vid Lindholmsviken, utmed Hödervägen.


Länk till SMHI 


2022-02-16 Skabbräv fångad på film


2021-07-12 Ny båtstöld


 från ÖVF-bryggan i Säterfjärden under perioden 7/7 - 11/7.

Ber alla att se till sina stöldskydd!


2021-06-02 Vattnet är ok


2021-05-27 Avrådan från bad


Med anledning av kraftiga regn igår kväll och i natt har avloppsvatten bräddat från pumpstationerna norr om Sätterfjärden.

Bräddningen innebär att det finns en risk att badvattenkvaliteten i Sätterfjärden är dålig. 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen avråder därför från bad vid Badholmens och Fiskartorpets badplatser och kommer att sätta upp skyltarna vid baden.

 

Roslagvatten tar prover på badvattnet idag och på måndag för att kontrollera kvaliteten. Avrådan från bad gäller tills vi vet att badvattenkvaliteten är godkänd och tills dess kommer skyltarna att sitta kvar vid baden.

Vi meddelar er så snart vi vet vad provresultaten visar.


Tänk på stöldrisken vid våra bryggor och stränder!


2021-05-22

Återigen har okända personer fotograferat båtarna i Lindholmsviken! Alla som har båt där rekommenderas att titta till sina förtöjningar och stöldskyddet!

2020-08 En låst båt med
snurra stals från en brygga i Lindholmsviken samt en låst
kanotvagn från Badholmen mitt på dagen den 24/8!


Bryggchefen