Varningar

Österskärs villaägareförening U.P.A.

Uppdaterad

2020-05-30


2020-05-30 Bryggorna i Lindholmsviken
Det har rapporterats att ett par personer, under lördag eftermiddag,

har varit sysselsatta med att gå omkring på bryggorna,

fotografera båtar samt känna på tampar och angöringar.

Rapportören har uppfattat att dessa inte talade svenska.

Polisen är underrättad.
Vi ber alla som har båt vid våra bryggor att hålla koll på båt och motorer,

se till att stöldskydd och annan utrustning är ok.

Var uppmärksam för ovanliga personer, händelser. gäller förstås vid alla bryggor

ÖVF bryggchef 

2020-01-01 Hundägare

Det förekommer rävskabb i Österskär så var uppmärksamma!