HUNDLATRINER

Österskärs Villaägare Förening - (ÖVF)  har under många år framfört önskemål om att kommunen sätter upp hundlatriner i Österskär för allas trevnad och önskad om att slippa trampa i hundavfall.
Det finns ju väldigt många hundägare i Österskär och de flesta är mycket noga med att plocka upp efter sina hundar.
Kommunen har totalvägrat att sätta upp hundlatriner och har bollat över ”stafettpinnen” till Vägföreningen och även de har vägrat vidta några åtgärder.
För den som är intresserad finns korrespondensen med kommunen under fliken ”hundlatriner” på vår hemsida.
Efter många års tjafsande beslöt ÖVF att ta hand om problemet 
Därför inköpte ÖVF 22 hundlatriner, monterade dem samt betalar för tömningen av desamma.
Efter ett antal års ”verksamhet” har det visat sig att hundlatrinen vid Strandängen (vid lekparken) fylls med blöjor,pizzakartonger, salladsförpackningar etc.
Detta gör att hundlatrinen nu är borttagen och vi har bett kommunen ställa dit en soptunna vilket man hittills har vägrat!
Vi har även en hundlatrin vid Generals/Heimdalsvägen och det har visat sig att den har blivit en ”Ölburkslatrin” den kommer att demonteras den 14 juli 2014.
Frågor i ärendet?
Kontakta mig, Tom Rissel eller vår ordförande Lars Lind
ÖVF - Österskärs Villaägareförening
HUNDLATRINER DEL 2!
2014-07-20

Soptunnor på Strandängen, Österskär
Efter mycket skriftutväxling kan vi nu konstatera att vi äntligen fått till det med att få 2 soptunnor utplacerade vid lekplatsen på Strandängen.
Detta tack vare en del inflytelserika personers försorg samt även med en hel del sunt förnuft.
Jag som styrelseledamot i ÖVF samt övriga inblandade utan att nämna några namn känner oss tillfälligtvis tillfreds i detta ärende.
Tom Rissel

HUNDLATRINER

Österskärs Villaägare Förening - (ÖVF)  har under många år framfört önskemål om att kommunen sätter upp hundlatriner i Österskär för allas trevnad och önskad om att slippa trampa i hundavfall.
Det finns ju väldigt många hundägare i Österskär och de flesta är mycket noga med att plocka upp efter sina hundar.
Kommunen har totalvägrat att sätta upp hundlatriner och har bollat över ”stafettpinnen” till Vägföreningen och även de har vägrat vidta några åtgärder.
För den som är intresserad finns korrespondensen med kommunen under fliken ”hundlatriner” på vår hemsida.
Efter många års tjafsande beslöt ÖVF att ta hand om problemet. 
Därför inköpte ÖVF 22 hundlatriner, monterade dem samt betalar för tömningen av desamma.
Efter ett antal års ”verksamhet” har det visat sig att hundlatrinen vid Strandängen (vid lekparken) fylls med blöjor, pizzakartonger, salladsförpackningar etc.
Detta gör att hundlatrinen nu är borttagen och vi har  bett kommunen ställa dit en soptunna vilket man hittills har vägrat!
Vi har även en hundlatrin vid Generals/Heimdalsvägen och det har visat sig att den har blivit en ”Ölburkslatrin” den kommer att demonteras den 14 juli 2014.
Frågor i ärendet?
Kontakta mig, Tom Rissel eller vår ordförande Lars Lind