Välkänt för de flesta är säkert Projekt Lindholmsviken som vunnit allmän uppslutning.  Men även andra ämnen - sannolikt mindre allmänt kända - står i fokus och fler är planerade

Anordnande av trivselskapande aktiviteter som midsommarfirandet på Strandängen och den numera traditionella julgransplundringen står också i fokus. Styrelsen överväger att utöka aktivitetsverksamheten och skall under våren 08 dessutom påbörja planeringen inför ÖVF: s 100 års jubileum 2009.Aktuella och planerade fokusområden

Hemsidan blir primär informationskanal för Österskärs Villaägareförening!     
Lämna din epostadress här!
Projekt  
Projekt Lindholmsviken
Levande och aktuell hemsida
Aktiviteter
Nya Medlemmar

I fokus för styrelsens arbete

Styrelsens medlemmar hanterar ett stort antal löpande ärenden. Det kan röra sig om allt från anmälningar om klotter till ansökningar om bygglov och servitut. Skötseln av föreningens grönområden och särskilt bryggverksamheten tar mycket tid i anspråk.

Därutöver fokuserar styrelsen sitt arbete på ett antal projekt och på samhällsfrågor som bedöms vara av särskilt intresse och betydelse för ÖVF: s medlemmar . Anordnande av trivselskapande aktiviteter som midsommarfirandet på Strandängen och den numera traditionella julgransplundringen står också i fokus.

Välkänt för de flesta är säkert Projekt Lindholmsviken som vunnit allmän uppslutning.  Men även andra ämnen - sannolikt mindre allmänt kända - står i fokus och fler är planerade

Anordnande av trivselskapande aktiviteter som midsommarfirandet på Strandängen och den numera traditionella julgransplundringen står också i fokus.
ÖVF - Österskärs Villaägareförening
Städdagen 2014-05-04
ÖVF´s 10:e städdag har avverkats.

Midsommarafton på Strandängen!
Härlig stämning trots vädret!
Nya Trafiklösningar infart Österskär!Bänkar på Strandängen
Det finns ju som bekant ett 10-tal fasta bänkar längs Strandängen.
ÖVF har nu renoverat 3 st bänkar.
Det är ganska sällan som jag har fått så många positiva kommentarer av promenerande människor som idag, både gällande bänkarnas omhändertagande samt även om de ”Fimp-burkar” som vi satt ut lite på prov.
Denna gång är de dessutom fastkedjade så vi hoppas de får vara ifred och inte slängas i vassen som senast.

Fel på vägbelysning i Österskär
skall anmälas till
One Nordic support
0771-304 390