Klipp häcken - fri sikt i korsningar ger en säkrare trafik!
Enligt kommunens Lokala ordningsföreskrifter och plan- och bygglagen har fastighetsägare vissa förpliktelser.
Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms.
Några enkla åtgärder  kan rädda liv.
Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata, ska du se till att dina växter och staket inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10m åt vardera hållet.
Häck och buskar ska växa inom eget tomtområde.
Om du har buskar eller träd som sträcker sig
ut över gata eller gångbana ska du se till att
det finns fri höjd för trafikanterna.
Den fria höjden som krävs är:
•  Över gångbana - minst 2,5 m
•  Över cykelväg - minst 2,5 m
•  Över körbana - minst 4,6 m
Läs även Österskärs Vägförenings anvisningar!
ÖVF - Österskärs Villaägareförening