ÖVF - Österskärs Villaägareförening
Gungorna vid Solbrännan nu är klara (2012-09-19)

Information om Lekplatserna
ÖVF får många frågor om varför lekparken vid Lindholmviken har tagits bort.
Vi vill därför förtydliga att det är kommunens mark och det är de som tagit bort klätterställning och gungorna där.
ÖVF har föreslagit för kommunen att föreningen ska finansiera nya gungor vilket kommunen har avböjt.
Vi har nu kompletterat lekplatsen på ängen vid Solbrännan med gungor och även ställt dit två nya pick-nick bord och en sittbänk.
Ytterligare pengar avsätts i budgeten 2013 för lekparker men beslut har ännu inte tagits om exakt vad pengarna ska användas till.
Vi hoppas på en fortsatt välbesökt lekplats under 2013.
Mer sand till lekplatsen!
Nu har vi fyllt på med sand under gungor och klätterställningen på lekplatsen vid Solbrännan.
Motorikbanan (hinderbanan) har också fått nytt underlag utav bark för att göra det lite snyggare och mer praktiskt.
Lekparken är således redo inför nästa säsong