Hemsidan blir primär informationskanal för
Österskärs Villaägareförening!     
Lämna din epostadress
här!

Klipp häcken!
Fri sikt i korsningar ger en säkrare trafik!

Läs Mer!
Fel på vägbelysning i Österskär
skall anmälas till Eon:
tfn 020-670 067
ÖVF - Österskärs Villaägareförening
Gösutsättning
Österåkers Sportfiskeklubb har under september-oktober satt ut 3-4 000 gösungar i området Sätterfjärden, Rödbosundet och uddarna utanför.   
Utsättningen med relativt stora årsungar i god kondition betecknas av klubben som lyckad.
ÖVF har bidragit med 4 000 kr till projektet.
ÖVF bidrar till årets utsättning av Gösungar
Läs Mer

Checklista
Grannsamverkan

Rescue Österskär (sjöräddningsbåten) är sjösatt och operativ sedan den 8 april.
Rescue Österskär kommer att vara operativ fram till dess att isen lägger sig i november/december.
Vid fara för liv ringer man 112 och begär sjöräddning


Vägföreningens Årsstämma
Referat


Städdagen den 8 maj
Mycket skräp blev det
Reportage och bilder kommer!
Klätterställningen invigd!
Söndagen den 11 sept 2011.
I ett härligt septemberväder, med mycket folk på plats.
Rasmus fick klippa bandet under överinseende av Jan Olov Sundström från kommunen!
Massor av ungar som klättrade hej vilt, och tydligt uppskattade den nya lekplatsen.
Ballonger, saft, kakor och fiskdamm förhöjde stämningen!
Fler bilder!

.
2007 i januari hade vi rekord på c:a 120 cm över medelvattenstånd
4 januari 2012 var vattenståndet 82 cm...
Kommunen i dialog med ÖVF har full beredskap om vattnet stiger till katastrofläge

Fler bilder

Information om Lekplatserna
ÖVF får många frågor om varför lekparken vid Lindholmviken har tagits bort.
Vi vill därför förtydliga att det är kommunens mark och det är de som tagit bort klätterställning och gungorna där.
ÖVF har föreslagit för kommunen att föreningen ska finansiera nya gungor vilket kommunen har avböjt.
Därför ser vi nu över möjligheten att ytterligare förbättra lekplatsen på ängen vid Solbrännan genom att uppföra gungor.
Kring midsommar kommer nya pick-nick bord och ytterligare en bänk att sättas upp vid lekparken för att göra det bekvämt att sitta och samtidigt kunna se både klätterställning och sandlåda, samt att äta sin matsäck.
Vi önskar alla våra leksugna små och stora villaägare en trevlig sommar!
Årsmötet avhölls 28 mars 2012
Gunnar Winberg från ÖHF
pratade om Österskär.
Ca 35 röstberättigade var närvarande.
Styrelsens och valberedningens förslag godtogs.

Mer Info
Midsommar 2012 firades på Strandängen i ett traditionellt vackert sommarväder

Läs Mer!
Lördagen den 3 nov vassröjdes Lindholmsviken av ÖVF - Bildspel
Upprustning av kommunal lekplats vid Hödervägen
Österåkers kommun planerar att under året 2014 upprusta lekplatsen i det allmänna grönområdet vid Hödervägen.
Nytt brev från kommunen 2014-02-14 med ändrade planer!

Brevet från kommunen 2013-12-12

Brevet från kommunen 2014-02-14

Planritning
Slyröjningen
8 november 2014

Midsommarfirandet på Strandängen
var som vanligt väldigt lyckat och vädret var ganska bra utan regn och alltför mycket värme!

Mycket folk samlades också, precis som vanligt, uppskattningsvis 500 – 600 personer.
Det var också väldigt många barn som deltog i alla lekar som anordnades.
Priserna till barnen, c:a 350-400 st, tog snabbt slut så en eller ett par lekar kunde inte genomföras men alla verkade nöjda ändå.

Lugnt årsmöte
Drygt 20 personer trotsade regnet
och deltog i årsmötet 28/4.
Finanserna är i ordning.
Styrelsen omvaldes

Protokoll