Österskär 100 år - Specialnummer av Hembygdsföreningens tidning "Milstolpen" 6/2004 genom Olle Löfgren
Bilder
ÖVF - Österskärs Villaägareförening