Hej medlemmar,

Årets båtplatser är nu fördelade och båtarna fyller nu bryggorna i snabb takt.
Det finns en kö för dem som önskar båtplats, någon enstaka plats för mindre båt som klarar grunt vatten kan finnas kvar.
Planering av midsommarfirande pågår och innan dess ska fästet för midsommarstången göras om eftersom det har spruckit och kantrat.
Det går visst vilt till på midsommarafton i Österskär.
Under hösten kommer styrelsen att röja lite sly på föreningens mark så om det är någon som är road av att hjälpa till är ni välkomna att höra av er.
Styrelsen jobbar på med att rekrytera nya medlemmar så prata gärna med grannar och särskilt nyinflyttade om att ÖVF finns.
Många blandar fortfarande ihop ÖVF med vägföreningen.
Nu ser vi fram emot en skön sommar med härliga promenader i området, lek på vår fina lekplats, båtturer ut på Trälhavet och bad vid Solbrännan.

Glad sommar!
Österskär den 6 juni 2013
Frida Österdahl
ordförande ÖVF styrelse
Ordföranden har ordet
ÖVF - Österskärs Villaägareförening
Hej medlemmar,

Styrelsen för 2013 valdes på årsmötet i mars.
Som ny ordförande ser jag fram emot årets arbete och festligheter.
Vi får in Michael Söderberg som ny medlem i styrelsen som hälsas extra välkommen.
Samtidigt tackar vi avgående Lena Mark, Björn Fischer och Anders Sundqvist för ett väl genomfört arbete. 
Övriga styrelsemedlemmar är kvar sedan föregående år, vilket svarar för god kontinuitet och fortsatt utmärkt samarbete i styrelsen. 
Under året kommer vi att jobba med medlemsrekryteringen.
Ju fler medlemmar som stödjer föreningen desto mer kan vi genomföra för att öka trivseln och gemenskapen i Österskär.

När snön nu äntligen smälter blir vi påminda om att användningen av sopkorgarna/hundlatrinerna  kan bli bättre?
Städdag anordnas inom ett par veckor. Nästa trevlighet blir midsommarfirandet på ängen vid Solbrännan - Strandängen.

Medlemmar är alltid välkomna att höra av sig till någon av oss i styrelsen med frågor eller förslag på aktiviteter eller åtgärder.

Österskär den 2 april 2013
Frida Österdahl
ordförande ÖVF styrelse
Hej medlemmar,

Efter en härlig sommar med sol och värme har nu hösten kommit till Österskär. Bryggorna töms på båtar, vi tar in utemöblerna och krattar upp löven i våra trädgårdar. Då känns det härligt att få tänka tillbaks på det trevliga och välbesökta midsommarfirandet vid Solbrännan, båtutflykterna över Trälhavet bort mot Skratten eller någon annan ö i skärgården samt tillfällen till lek och umgänge i vårt härliga Österskär. Vi har under sensommaren röjt vass vid Lindholmsviken, sponsrat utsättning av gös-ungar som utfördes den 19 oktober och nu pågår arbetet med att sätta upp tre belysningsstolpar vid lekplatsen på strandängen. Vi hoppas att den nya belysningen kommer att öka tillgängligheten till lekplatsen nu när mörkret kommer tidigt.

Till nästa sommar hoppas vi att kommunen förser strandängen med en soptunna för att ta hand om allt skräp som uppkommer när picknickande sällskap njuter av våra fina områden. Vi vill även ursäkta oss för att det under en period under sommaren blev ett uppehåll i tömningen av våra hundlatriner som skapade obehag för passerande. Under oktober har skrot och skräp röjts undan vid flera av våra bryggor. Städdagen i vår lär således gå som en dans.

Genomförda och pågående arbeten i Österskär utanför ÖVFs regi består bland annat av att fiber håller på att dras fram till fler fastigheter, Eon har satt upp en ny el-central vi tennisbanan och Roslagsvatten genomför förnyelse av vattenledningar bland annat vid Tunavägen/Borgvägen.

Trevliga hösthälsningar
Österskär den 2 november

Frida Österdahl
ordförande ÖVF styrelse