Villaägareföreningen skänker pingisbord till Österskärsskolan!
ÖVF - Österskärs Villaägareförening