Trafiksäkerhetsproblem vid  Österskärs Station
Flera medlemmar har under åren påtalat problem vid färd med bil över järnvägskorsningen vid Österskärs station. Framför allt gäller det passage av denna om man kommer från Perstorpshållet eller från Östra Banvägen. Trafikanter på Österskärsvägen i riktning Åkersberga har i allmänhet inte en tanke på att lämna företräde för bilar som håller på att passera järnvägsspåren.
Detta trots att Österskärsvägen på detta avsnitt omfattas av hastighetsbegränsning till 30 km/t och högerregeln får förutsättas gälla.
Särskilt obehaglig blir situationen vintertid när signaler för annalkande tåg tänds och halka försvårar för bilar som tvingats stanna inom spårområdet att snabbt åter komma igång.I en skrivelse inför järnvägstrafikens återstart i september 2007 anhöll ÖVF att kommunen vidtar lämpliga åtgärder för att råda bot på problemet. Eftersom ÖVF ännu i november vare sig fått något svar eller sett tecken på någon konkret åtgärd skickades en påminnelse. Inte heller denna har i skrivande stund (senare delen av januari 2008) lett till någon reaktion från kommunens sida.


Uppdatering 5 mars 2008
Styrelsen har efter påminnelse telefonledes kontaktats av en företrädare för den kommunala enhet som svarar för bl.a. trafikfrågor (ETM). Besiktning på plats kommer att ske fredagen den 7 mars med ETM- och ÖVF-representanter närvarande..

Bevakning av Österskärs kollektivtrafik

Österskär har fått en ny, helt grandios tågstation! När de sista staketen satts upp, cykelställen färdigställts och "Stationsvägen" fått ny asfalt kan man tala om ett jättelyft för vår boendemiljö. Låt oss alla hjälpas åt att vaka över att den nya stationen hålls fredad från vandalisering.

I sammanhanget finns det anledning att ge en eloge till SL och kommunen för den upprustning man gjorde 2006 av Tuna gårds anhalt. Tyvärr dröjde det inte länge innan några var där med sprayburkarna och passade på att pröva sina muskler på nyplanterade björkar

Ett huvudändamål med ÖVF är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen som boende i Österskär. Ett väsentligt gemensamt intresse måste rimligen vara att de tåg som anländer till och avgår från den nya stationen och Tuna gård gör det på tider som passar oss Österskärbor. Av lokalpressen framgår att kommunen har återkommande överläggningar med SL om tidtabeller och andra trafikfrågor.

Oss veterligt inhämtar man inte dessförinnan kommuninnevånarnas synpunkter. Vi tycker att det är angeläget att alla i Österskär, särskilt de många som använder tåget som huvudsakligt transportmedel, ges möjlighet att vara med och påverka. Vi kommer att arbeta för att ÖVF för kommunen blir remissinstans i kollektivtrafikfrågor som berör vårt område. Våra medlemmars uppfattning kan snabbt och enkelt inhämtas via e-post. Med sitt stora medlemsantal lär det bli svårt att negligera de synpunkter som ÖVF för fram.

ÖVF - Österskärs Villaägareförening
Uppdatering november 2010
Kommunen har fortsatt inte åtgärdast trafiksäkerheten i korsningen, vi planera att under närmsat tiden, evetnuellt tillsammans med Vägföreningen, kontakta kommunen igen