Information om bryggorna på Strandvägen

De mindre bryggor som finns utmed Strandvägen är privata bryggor som har servitutsavtal med ÖVF .

Som en del i servitutsavtalet gäller att ÖVF’s medlemmar har rätt att använda bryggorna för promenad, fiske och bad men inte för att lägga till med båt vid
ÖVF - Österskärs Villaägareförening