ÖVF - Österskärs Villaägareförening
Strandstigen klar!

Övrigt

Vid ett möte med vägföreningen i början av maj, och efter en öppenhjärtig diskussion, träffades överenskommelsen att ÖVF:s ansvar för Lindholmsviksprojektet upphör i och med att  ”strandstigen” färdigställts.

Vägföreningen övertar ansvaret för att få igång gräsytorna (gödsla, så på nytt, klippa  och bekämpa vassen)

På grund av att vägföreningen inte hunnit bestämma sig för hur de ska göra med dikena har inte arbetena kunnat samordnats.

Göran Palm