ÖVF - Österskärs Villaägareförening
Nya Trafiklösningar infart Österskär!
Angående nya trafiklösningar kan man på kommunens hemsida under trafik och gata sedan den 3 mars läsa:
“Rallarvägen kommer inom några år att byggas om till Österskärs huvudinfart samt entré till framtida Kanalstaden.
Detta sker genom en planskild korsning, där bilvägen läggs på ett skilt plan under Roslagsbanan.
Detta blir nödvändigt när tågen börjar gå med högre turtäthet.
Korsningen som idag finns vid Båthamnsvägen stängs då av.
Preliminär byggstart blir under 2017.