Bli medlem i ÖVF!
Nybliven medlem?

Fyll i ansökningsformulär
CopyRight MediaLive 2006-2016
Österskärs Villaägareförening u.p.a
Box 71
184 24 Åkersberga

Bankgiro: 5437-2172
Medlemsavgift 250:- / år

info@ovf.se
ÖVF - Österskärs Villaägareförening
search engine by freefind advanced

klart.se

Uppdaterad: 2017-08-01
Information om havsvattenstånd från SMHI

Båt-toatömning!
Det är förbjudet att tömma toalettavfall i sjön!

ÖVF har många båtplatser och för de båtar som har toatank har vi slutit ett avtal med TBK om toatömningsstationen i Säterfjärden.
ÖVFs medlemmar får från och med nu tillgång till tömningsstationen.
Stationen är låst med TBK-nyckel och de som redan har en sådan kan få den omkodad av TBK.
De som inte har sådan kan hämta  vid TBKs kansli mot en deposition på 500:-
Styrelsen
Fel på vägbelysning i Österskär
skall anmälas till
One Nordic support
0771-304 390

Protokoll från årsmötet 2017 finns här
Midsommarfirandet på Strandängen 23 juni 2017
Strålande sol och mycket folk  mellan 800 – 900 personer bedömde vi det till.

Bilder från midsommarafton här
(foto Tom Rissel)